בדיקת נאותות והערכת שווי

בדיקת נאותות מהווה תנאי הכרחי לביצוע כל עסקה מהותית או מיזוג חברות וממצאיה משמעותיים, שכן הם עשויים להשפיע על קיומה של העסקה, מחירה ותנאיה. בדיקת נאותות פיננסית הינה, ניתוח מצבה הפיננסי של החברה, שוויה ותוצאות פעילותה, כלומר הכנסותיה וערכה בשוק.

במסגרת הבדיקה נבחנת המדיניות החשבונאית של החברה, נאותות רישום מצבת הנכסים שלה והתחייבויותיה כגון יתרות ספקים, זכאים או הלוואות, שאינן רשומות בספרים או התחייבויות הרשומות בספרים בערכים שאינם נאותים. בנוסף, נבחנים דרכי פילוח ההכנסות, הרכב ההוצאות, שיעורי הרווחיות ומידתה עמידה בדרישות ההון החוזר למימון פעילותה השוטפת של החברה.

במסגרת בדיקת נאותות משפטית נבדק הסטטוס המשפטי של החברה – הסכמים שנערכו בין החברה לצדדים שלישיים (ספקים, לקוחות, עובדים,בנקים), התחייבויות עתידיות וחשיפות משפטיות בעבר ובהווה. כמו כן תבחן בדיקת הנאותות את עמידתה בדרישות רגולטוריות שונות וזאת כמובן בהתאם לתחום עיסוקה ולאופי פעילותה של החברה.

בדיקת נאותות יסודית עשויה להקנות למשקיע הפוטנציאלי הבנה מעמיקה של מצבה הפיננסי, העסקי והמשפטי של החברה, הסיכונים, הסיכויים ואומדן התועלות העסקיות הגלום בעסקה ובכך להטות את הכף ולהשפיע על קבלת החלטותיו.

במסגרת ההכנות לרכישה, קנייה או מיזוג מבצעת חטיבת הפיננסים של קבוצת GH הערכות שווי מקצועיות ומקיפות, המסייעות גם הן בבדיקת כדאיות העסקה, בפן הכלכלי בלבד – הערכת שווי חוב, הערכת שווי נזקים, חישוב עודף עלות הרכישה (PPA), הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים, הערכת שווי אופציות ומכשירים פיננסים מורכבים וכיוצא בזה. 

הערכות השווי שמבצעת החטיבה, מתבססות על מודל היוון תזרימי המזומנים (D.C.F) שהרי הוא  מודל ההערכה הנפוץ ביותר כיום, הן בפרקטיקה המקצועית והן בפסיקה (פס”ד עצמון). כך שתוכלו להיות סמוכים ובטוחים כי מדובר בעבודה מקצועית, איכותית ויסודית ברמה הגבוהה ביותר.

לשיחה עם מומחה GH
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
דילוג לתוכן