חוזר בעניין וירוס הקורונה

מאמרים נוספים

לקוחות יקרים,

לידיעתכם, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ובהתאם להנחיות מנכ”ל משרד הבריאות מיום 4.2.2020 למעסיקים של עובדים המחויבים לשהות בבידוד בית: “מעסיק לא ידרוש מעובד השוהה בבידוד בית להגיע למקום העבודה ואף לא יאפשר כניסתו למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת”.

על העובד השוהה בבידוד למסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד. כמו כן, חל איסור מוחלט על מעסיק לפטר עובד רק בשל העובדה שהוא נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד.

נוסף להנחיות הנ״ל, פורסמה גם תעודת מחלה גורפת מטעם משרד הבריאות בהתאם לחוק דמי מחלה, התקפה בעניין כל עובד הנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בית והנה מחליפה את הצורך בהמצאת אישור רפואי למשך התקופה בה העובד מחויב להיעדר מעבודתו בשל הבידוד.

עובד שנעדר כאמור יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה ככל שיש לו יתרת ימי מחלה בצבירה, בהתאם להוראות חוק דמי מחלה או כנהוג במקום עבודתו.

‍לחילופין, בהתאם לחוק חופשה שנתית, ניתן לחייב עובד לנצל ימי חופשה שנתית, ככל שקיימים לו ימים צבורים אלו. ברם, אם מדובר בחופשה שנתית רצופה של שבעה ימים (קלנדריים) ומעלה, יש ליתן על כך הודעה לעובד ארבע עשר ימים מראש.

כמו כן, עובדים שהוצאו לחל”ת באופן כפוי על ידי המעסיק (כפוף להסכמתם הכתובה לכך) בשל צמצומי כוח אדם עקב התפשטות נגיף הקורונה (כחלופה לפיטורים), עשויים להיות זכאי לדמי אבטלה, למרות שלא פוטרו בפועל.
אם החופשה אכן נכפתה עליהם על ידי המעסיק כאמור, הם רשאים להתפטר בעילה של הרעת תנאים ואף עשויים להיות זכאים לפיצוי פיטורים.

בתקופת החופשה, חלה על המעסיק החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד במשך 60 הימים הראשונים בלבד ולגבות זאת מהעובד עם חזרתו לעבודה בפועל .
כמו כן, בתקופת החופשה, הוותק של העובד נשמר אך אין תקופה זו מובאת בחשבון לשם חישוב זכויות התלויות בוותק כגון הבראה, ימי מחלה או חופשה שנתית ואף בתקופה זו לא חלה חובה על המעסיק לבצע הפרשות סוציאליות לקופות הפנסיה של העובד.

נשמח לתת מענה בשאלות נוספות.
קבוצת GH – החטיבה המשפטית

אין באמור כדי להוות ייעוץ או חוות דעת. מוגש כשירות ללקוח בלבד ולא לכל מטרה אחרת.
בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין בקבוצה.

דילוג לתוכן