מענק לעסקים שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר 2020

מאמרים נוספים

כחלק מיישום חוק תוכנית הסיוע הכלכלי (נגיף הקורונה החדש), החל מיום 12/8/2020 ניתן לקבל מענק לעסקים חדשים שנפתחו במהלך החודשים ינואר-פברואר 2020.

מדובר במענק הוצאות בסכום קבוע של 4,000 – 3,000 ₪ המשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021:
עוסק פטור (עד 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 3,000 שקל
עוסק מורשה (מעל 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 4,000 שקל

זכאים למענק זה עצמאים שבין היתר, מחזור העסקאות שלהם בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 ₪ ושמחזור העסקאות בתקופת הזכאות (מאי-יוני 2020) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020.

הגשת הבקשה על ידי עצמאים תבוצע במסגרת המערכת של מענק הוצאות לעסק קטן.

חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יוכלו להגיש בקשה למענק של 4,000 ₪ במסגרת מערכת המענק החדש לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות.

נכון למועד כתיבת שורות אלו, נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק עבור החודשים מאי-יוני 2020.
לתשומת הלב – האפשרות להגשת הבקשות למענק עבור החודשים מאי-יוני 2020 , הינה עד 16/11/2020.

אנו מזמינים אותך ליצור קשר עם צוות המומחים שלנו שיוכלו לסייע לך למצות את כל הזכויות העומדות לרשותך בימים אלו.

דילוג לתוכן