ניתן להגיש בקשות למענקי יולי-אוגוסט לעסקים

מאמרים נוספים

עסקים שספגו ירידה במחזור של לפחות 40% יכולים להגיש בקשות עבור מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ועבור מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל

 ביום 10/9 נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי יולי-אוגוסט 2020 באתר רשות המיסים. עסקים שהייתה להם ירידה במחזור של לפחות 40% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019 יכולים להגיש בקשות עבור מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ועבור מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל.

את הבקשה למענק ניתן להגיש עד ל-15 בדצמבר.

מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה: המענק בגובה של עד 15 אלף שקל לכל תקופת זכאות. סכום המענק יהיה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה בהם, כפול שתיים (עבור החודשיים של תקופת הזכאות).

למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שחלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלתה על 651,600 שקל וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 שקל.

מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל: למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שחלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 שקל ל-25 אלף שקל. סכום המענק בגובה של עד 6,000 שקל כמפורט: עד 100 אלף שקל מחזור שנתי – 3,000 שקל; 100-200 אלף שקל מחזור שנתי – 4,000 שקל; 200-300 אלף שקל מחזור שנתי – 6,000 שקל.

גם עצמאים שפתחו עסקים חדשים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש במסגרת זו בקשות למענקים, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 שקל וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (יולי-אוגוסט 2020) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעוסק פטור יעמוד על 3,000 שקל, וסכום המענק לעוסק מורשה יעמוד על 4,000 שקל.

חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים שמחזור עסקאותיהם מסתכם בעד 300 אלף שקל, יגישו את הבקשה למענק במסגרת מערכת מענק השתתפות בהוצאות לעסקים שצפויה להיפתח בימים הקרובים.

דילוג לתוכן